Partner in Pet Food

 

Search our investment portfolioAdvent International v červnu dokončil akvizici společnosti Partner in Pet Food, předního evropského výrobce krmiv pro domácí zvířata, od společnosti Provimi Group, za celkovou cenu podniku ve výši 188 milionů eur.

Společnost Partner in Pet Food se sídlem v Budapešti je třetím největším výrobcem sušeného i nesušeného krmiva pro domácí zvířata pro značky maloobchodních řetězců v Evropě, přičemž dodává výrobky přibližně 280 zákazníkům včetně velkých maloobchodních řetězců s potravinami na 27 trzích. V roce 2010 společnost vykázala celkové tržby ve výši 236 milionů eur. PPF má vedoucí postavení na trzích v Maďarsku, Nizozemsku, Polsku, České republice a na Slovensku.

Očekává se, že trh s krmivy pro domácí zvířata pro značky maloobchodních řetězců ve střední a východní Evropě poroste v příštích letech výrazně rychlejším tempem než HDP. Růst trhu bude hnán vyšší kupní silou spotřebitelů a zvýšenou akceptací těchto značek ze strany spotřebitelů.

Plány Adventu budou vycházet ze silných základů PPF a ze spolupráce s manažerským týmem a využijí možnosti růstu v Evropě. Důraz bude kladen na zvýšení podílu PPF na trhu prostřednictvím organického růstu a na vývoj nového sortimentu a služeb.

Advent při této transakci čerpal ze svých dlouholetých zkušeností s komplexními, mezinárodními investicemi, ze zkušeností v oblasti maloobchodu a spotřebitelského zboží a ze svého dlouholetého působení ve střední Evropě.

 

Language


Czech - English
 

Related Links and downloads


Related Investments


Contact