In this section


Důležité upozornění

Klienti společnosti Advent International Corporation jsou fondy, které spravuje Advent International Corporation. Advent International s.r.o. poskytuje poradenství pouze pro Advent International Corporation. Žádný jiný subjekt kromě Advent International Corporation nemůže být považován za klienta Advent International s.r.o. Ve věci podmínek transakce anebo doporučení týkajících se  podmínek jakékoliv transakce poskytne Advent International s.r.o. investiční služby anebo poradenství výhradně společnosti Advent International Corporation. Společnost Advent International s.r.o. tedy nenese odpovědnost za poskytnutí takové ochrany, kterou nabízí svým klientům. Měli byste vyhledávat vlastní nezávislé právní, investiční a daňové poradenství podle svých potřeb.

Možnost dosáhnout úspěšného výsledku závisí na mnoha faktorech a předešlé působení společnosti Advent International s.r.o. a její uskutečněné transakce se nemusí bezpodmínečně opakovat.

Transakce prováděné společností Advent International s.r.o. se často týkají investic, které nelze ihned uskutečnit, protože nemusí existovat trh pro uskutečnění dané transakce, a pro investora tedy může být obtížné takové transakce uskutečnit nebo získat spolehlivé informace o jejich hodnotě.

Zpět na hlavní stránku